Toni Lee strävar efter en så etiskt och miljömässigt hållbar produktion som möjligt. Vi bedömer riskerna kontinuerligt och besöker ofta våra leverantörer, detta sker både annonserat och oannonserat. Vi har ett Code of Conduct som våra leverantörer måste skriva på och efterfölja. Ifall leverantörerna inte lever upp till våra krav, måste de förändra rutinerna för att samarbetet ska kunna fortsätta.

Vi har som krav att våra leverantörer ska vara BSCI-anslutna eller likvärdigt. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska ställa motsvarande krav på sina eventuella underleverantörer.

I praktiken är detta steg svårare för oss att kontrollera helt. För att säkerställa detta använder vi oss av exempelvis accessoarer från företag som har en uttalad CoC och CSR-arbete som t.ex.YKK och 3M. Alla våra tyger som vi använder oss av är Öko-Tex certifierade. Vi accepterar inte barnarbete, tvångsarbete, korruption, diskriminering och trakasserier.

Vi försöker därför minimera riskerna genom att ofta se till att våra leverantörer efterföljer vår CoC.

Detta sker bl.a. genom att besöka fabrikerna och ha en kontinuerlig dialog med våra leverantörer. Vi uppmuntrar våra leverantörer att kontinuerligt utveckla dialogen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Att fabrikerna är ansluta till BSCI är för oss också ett verktyg för att säke ställa detta.Vid avvikelser för vi först en dialog med vår leverantör. Vi påpekar avvikelser/brister och kommer med förslag om förbättringsåtgärder. Denna förbättring ska vara proportionell med avvikelsen. Förslagen ska vara tydligt definierade och ha en begränsad tidsperiod för utförandet. Åtgärderna revideras efter tidperiodens slut.

Vi arbetar i dagsläget hårt för att minimera vår miljöpåverkan i produktion samt uppdatera rutiner för internrevision av vårt sociala arbete. Alla tyger som vi idag köper in ska vara Oeko – Tex certifierade. Vi arbetar nu för att för in ekologiskt certifierade tyger i vårt sortiment och att stor del av detta består av återvunna fibrer. Vi arbetar idag även med att ta fram GOTS-certifierade produkter.